inhoud

2018-10-262

De wandelingen langs de Waddenzee in het Noorden van Friesland en Groningen, staan steeds weer aan het begin van een zoektocht waaruit de tekeningen en schilderijen ontstaan. Het “onderweg” zijn is voor mij het voelen van de wind en het ruiken van de geur van het landschap, het observeren, het maken van notities, foto’s, het verzamelen van gevonden objecten of materiaal en de onverwachte ontmoetingen en verhalen. Met mijn camera bevries ik de momenten. Het zijn de elementen die vaak gevormd zijn door de tijd die voor mij een sterke verwantschap met het geheugen van het landschap heeft.

Deze indrukken eindigen in series tekeningen, schilderijen en installaties zijn de visuele beelden van dat moment, van dat deel wat ik zag in de uitgestrektheid en leegheid van het landschap. Voor mij is het een zoeken naar het moment van het “er zijn en verdwijnen”. Een synthese in beeld aangaan. Een beeld dat nieuwe herinneringen oproept.

 

The walks along the Wadden Sea in the North of Friesland and Groningen are Always the start of a search from which the drawings and paintings originate. For me, being “on the road” is feeling the wind and smelling the scent of the landscape, observing, taking notes, taking photos, collecting found objects or material and the unexpected encounters and stories. I freeze the moments with my camera. This are the elements that are often shaped by the time.  It’s have a strong relationship with the memory of the landscape.

Those impressions end in series of drawings, paintings and installations. They are the visual images of that moment, of that part what I saw in the vastness and emptiness of the landscape. For me it’s a search for the moment of “being and disappearing.” Entering into a synthesis. An image that evokes new memories.

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close