installaties

ST.NICOLAASKERK – OOSTRUM

2021-10-052

Monnikenwerk – De bouw van de dijken was monnikenwerk – Oostrum, Noordoost Friesland, een verleden met een grote verbondenheid met het Wad. Daar verdiende men zijn brood en werden de landerijen achter de dijken vruchtbare gronden landbouwgronden, De verbinding met de zee voor de handelsvaarten en klei  voor de steenfabriek bracht de welvaart. Het paneel in het koor met de beschermvrouwe van de zee met een anker  en een hoorn des overvloed is juist hier op zijn plek.  Deze welvaart van nu heeft de keerzijde van veel vuil, gevaarlijke stoffen die vervoerd worden en aangespoeld, in elkaar gedraaid door de natuur, van een schoonheid met een keerzijde.

Installatie: Over”vloed” – aangespoeld  materiaal, mosselen, oesters, zeewier

 

2022-01-2715

Het torenkamertje, In de benedenverdieping van de toren is een klein intieme ruimte, oude estriken vloer, een kruisboog gemetselde stenen  plafond en een klein nisje.  Daar in dat halfdonkere kamertje kan de bezoeker zijn kaarsje branden en een moment in stilte in zich zelf keren, gedenken aan dat wat er was.

Installatie: Resten uit dit of dat verleden– waddenklei en aangespoelde resten

 

ATELIER KERK – GINNUM

Kerk Ginnum 202135

In de residency-periode in Ginnum, gelegen in  oord-oost Friesland is een vlietdorp. De kerk als vluchtoord in tijden van barre weersomstandigheden  het zeewater extreem hoog water maakte.

Voor mij de aanleiding om de klei van het wad, de gebroken kleidelen, de natte waddenklei en de rijkdom welke aanspoelt een rol te latenspelen in het werk. De verbinding te zoeken tussen het Wad en zijn bewoners op het vaste land.

Installatie: The No Name Man– Waddenklei op een naamloos graf.

 

Installatie: Het wegbrengen van het Wad. – Lijkbaar, waddenklei en aangespoeld materiaal

 

Installatie: Wachten oplaagwater – tekeningen – Waddenklei,zeewater op papier

 

MUSEUM OLDEWOLDEN – HET MOW – BELLINGWOLDE

 

Work in progress:

Last Song of the birds – 3.50 m. x 2.30 m. Waddenklei. zeewier en vogelveren

klank – Oliver Nijs, getijdengeul bij Rottumerplaat

IMG-20201030-WA0012

 

TSJÛKEMAR – FOLLEGA

“DE LEEGTE VAN HET LANDSCHAP” – Installatie met houtskooltekeningen en tekst.

 

MUSEUM DAMSHUS – NIJ BEETS  –  DE DEELEN

Onderzoek in het Deelen gebied, Trektochten door het laagveengebied. Een gebied, ontstaan door de  turfwinning, een geschiedenis welke heeft geleid tot het ontstaan van de hedendaagse natuur. Een spanningsveld van grote contrasten. In deze installatie – lichtprojectie, heb ik gezocht naar de hedendaagse beleving, en de historie met het harde bestaan. Geprojecteerd in het interieur van  een originele turfbok op het museumterrein .

 

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Installatie, Het zwarte goud –  projectie in de ruimte

 

DE LEEGTE –  NOORDPOLDERZIJL

Deze slideshow vereist JavaScript.

INSTALATIE OP LOCATIE – NOORDPOLDERZIJL

UIT DE SCHADUWEN GROEIEN SCHADUWEN – onderwaterprojectie

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close